De start en het vervolg van de groep faciliteiten

Presentatie Kick Off G1000 Heerenveen


Bekijk of download de bijlage:

Reacties

  1. Johan Perridon

    Faciliteiten doen iets met de ‘beleving’ van centrumbezoekers. In bijgevoegd document van de Provincie Fryslan over het Koopstromenonderzoek wordt gesproken over de beleving. Dit is een samenvatting!