Meer toiletten in het centrum

Een van de vragen/opmerkingen tijdens de G1000 was een wens voor meer toiletten in het centrum.

In 2003 waren deze vragen en ook al. In die tijd speelden ook klachten over wildplassen mee. De situatie is toen onderzocht en er is een voorstel over dit onderwerp gemaakt. Dit voorstel is toen aangenomen. In het voorstel staat ook een analyse van de situatie die voor de werkplaats Faciliteiten interessant kan zijn. Het voorstel is als een bijlage toegevoegd.


Bekijk of download de bijlage:

Reacties

  1. Johan Perridon

    stappenplan op naar meer toiletten

  2. Johan Perridon

    Openbare ruimte is essentieel voor het functioneren van steden. Vanuit dat perspectief is de Nederlandse overheid al decennialang hoeder van die open bare ruimte. Maar tegenwoordig zijn er steeds meer nieuwe opdrachtgevers bij betrokken, van marktpartijen tot burgerinitiatieven. Wat betekent dit voor het binaire onderscheid publiek versus privaat?