G1000 Heerenveen Monitor Groep

Dit is de pagina van de monitorgroep van de G1000 Heerenveen. Van Burgertop naar Burgerbesluit.

De G1000Heerenveen startte met een burgertop. Een grote groep inwoners uit de hele gemeente ging een dag lang met elkaar in gesprek over de vraag: wat gaan we doen met het centrum van Heerenveen? 160 Burgertop-deelnemers gingen aan de slag met de ideeën uit de burgertop. In ruim twee maanden tijd werken zij de ideeën uit naar concrete plannen. Op 25 mei namen alle burgertop-deelnemers samen een burgerbesluit: een kant-en-klaar voorstel van inwoners van Heerenveen met plannen voor het centrum. Dit burgerbesluit is
aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het burgerbesluit op 24 juni en geeft dan aan hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van het voorstel.

Uit de burgertop is een 'Monitorgroep' gevormd van rond de 50 deelnemers. Deze groep zal alle ontwikkelingen op de voet volgen. De stuurgroep van 11 personen wordt gepositioneerd als het bewakende en bijsturende orgaan van het project.
Gemeente Heerenveen
4 abonnees