Uitkomsten participatie experimenten Heerenveen op democratie0513.nl

Uitkomsten participatie experimenten Heerenveen op democratie0513.nl

De uitkomsten van het onderzoek naar participatie in de gemeente Heerenveen staan online. Je kunt nu op https://www.democratie0513.nl lezen hoe onze inwoners de verschillende experimenten hebben ervaren.

In het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 staat dat de gemeenteraad wil samen werken met inwoners aan ideeën en oplossingen voor relevante thema’s zoals bijvoorbeeld de energietransitie, veranderingen aan het centrum van Heerenveen en de omgevingsvisie. Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met inwoners geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lokale democratie.

Zes experimenten zijn in opdracht van de gemeenteraad door NHL-Stenden gemonitord en geëvalueerd: Burgerbesluit Centrum, Mildam Noord, Omgevingsvisie, Akkrum, de Greiden en Aldeboarn.


Reacties

Nog geen reactie geplaatst