Aanmelden werkgroep

Tijdens de bijeenkomst op 25 september is uitleg gegeven over de op handen zijn de renovatie van alle wegen ten noorden van de Schoterlandseweg in de bebouwdekom van Mildam.
De renovatie plannen gaan we samen maken. Aan het einde van de avond is aan de aanwezigen gevraagd wie er wil gaan meewerken in een werkgroep. Er hebben zich spontaan al een aantal mensen zich aangemeld. U kan ook mee doen. U weet veel van uw straat of van een bepaald onderwerp mbt de inrichting van uw straat. Meld u dan aan via het volgende mail adres: j.vanderweg@heerenveen.nl onder vermelding van “werkgroep Mildam”.

Reacties

  1. wm.rattink

    Is er al een werkgroep voor de Verzetslaan ? W.M. Rattink