Bijeenkomst de Wissel

Op zaterdag 20 oktober 2018 komen bewoners bijeen om ideeën voor de Wissel op papier te zetten die door de leden van de werkgroep op de eerstvolgende vergadering met de gemeente naar voren worden gebracht.


Reacties

  1. b.zwier

    Het was een goede bijeenkomst waarbij vele ideeën zijn gedeeld.

  2. Yvonne Meesters

    Ik kon er helaas niet bij zijn, maar hartelijk dank voor het heldere verslag. Ik heb nog een voorstel: zou het iets zijn om een parkeerverbod in te stellen voor het deel van de Wissel, waaraan de huizen 1 t/m 9 staan? Dit in verband met de grote drukte in de straat tijdens voetbalwedstrijden. Met geparkeerde auto’s aan beide zijden en zelfs grote bussen, blijft er maar weinig ruimte voor rijdend verkeer.