Pas de aansluitingen van Aylvalaan en Molenlaan op de Schoterlandseweg ook aan nu het kan!

Tav de aansluitingen van Aylvalaan en Molenlaan op Schoterlandseweg werd van gemeentezijde wel heel snel gezegd dat eea niet kan cq niet haalbaar zou zijn. Het zou een poging waard zijn om bij de eigenaar aandacht te vragen voor het snelheidsprobleem op de Schoterlandseweg en na te gaan of een andere aansluiting daar een betere oplossing zou kunnen bieden. In de werkgroep zou een aantal varianten kunnen worden uitgedacht, bv samen met de provincie. Te denken valt aan een (visueel) plateau, een expres onoverzichtelijk plein, een (visuele) rotonde of nog iets anders. NB de provincie heeft in haar programma (PVVP Groot onderhoud, vastgesteld 19-12-2017 : https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/actueel_41543/item/vastgesteld-uitvoeringsprogramma-verkeer-en-vervoer-2018_10630.html ) aangegeven dat voor de Schoterlandseweg deel Afslag Heerenveen Zuid – Jubbega – Donkerbroek in de jaren 2019 - 2022 groot onderhoud is gepland. Dus een combinatie van werkzaamheden is niet onmogelijk.
Bekijk of download de bijlage:

Reacties

Nog geen reactie geplaatst