Voorlopig ontwerp herinrichting bestrating Mildam noord

Hierbij een voorlopig ontwerp dat besproken is op de laatste werkgroep bijeenkomst. Dit ontwerp wordt nu doorgerekend op haalbaarheid. Lukt het niet dit ontwerp te realiseren dan moeten we opnieuw om tafel. Lukt het wel dan gaan we het ontwerp met de voorgestelde aanpassingen presenteren aan de rest van het dorp op 2 april 2019.
Deze tekening kan worden gebruikt om met buren en andere straat genoten te bespreken. Heb je vragen of zie je iets dat door ons over het hoofd is gezien neem dan contact op met Joan van der Weg of Marc Jense


Bekijk of download de bijlage:

Reacties

  1. r.veninga3

    We (fam. Veninga De Wissel 1)hebben een aantal vragen, t.w.;

  2. r.veninga3

    De huidige stoep aan de Aylvalaan grenzend aan ons perceel verdwijnt. Wat voor soort groenstrook komt daarvoor in plaats? En er zijn 3 bomen op rij getekend. Hoe hoog worden deze bomen?