Nieuwe lokale democratie

De gemeenteraad van Heerenveen is op zoek andere vormen van democratie. Doe mee! Het is tijd voor een ander vorm van besturen. Bij de verkiezing voor de gemeenteraad van Heerenveen in 2018 was het opkomstpercentage 55,5%. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Toch blijft het zorgelijk dat bijna de helft van de kiezers het niet de moeite waard vindt om te gaan stemmen. Uit onderzoek blijkt dat dit onder andere komt door een gebrek aan kennis over en vertrouwen in de politiek. De gemeenteraad van Heerenveen is op zoek andere vormen van democratie. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen die zorgen voor een andere relatie tussen overheid en samenleving, en meer betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers.
Gemeente Heerenveen
3 abonnees