Praat mee over het raadsakkoord!

Wat vind jij van de onderwerpen uit het raadsakkoord? De Heerenveense gemeenteraad wil over een aantal onderwerpen in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties om te horen wat er leeft en speelt. En welke rol zij voor zichzelf hierbij zien weggelegd. Op 4 juni hebben alle politieke partijen in de Heerenveense gemeenteraad het zogenaamde raadsakkoord ondertekend, waarin de volgende drie onderwerpen staan om mee aan de slag te gaan: verduurzaming van Heerenveen, 
versterken van de lokale democratie, en 
de ontwikkeling van het centrum, de wijken en dorpen. Voordat de raadsleden aan de slag gaan, willen ze weten jij van deze onderwerpen vindt. Zijn het onderwerpen waar de samenleving over mee kan praten, denken en handelen? En wat versta je onder deze onderwerpen? Zou jij betrokken willen zijn bij de onderwerpen? Hieronder kun je tot en met 25 juni je mening geven over de drie voorgestelde onderwerpen. De gemeenteraad betrekt de ingebrachte meningen bij het vervolg.
Gemeente Heerenveen
5 abonnees