Kap bomen aan rand van Puntersbosje

KAP BOMEN AAN DE RAND VAN HET PUNTERSBOSJE

Zoals afgesproken op de buurtbijeenkomst op 12 juli jl. over de toekomst van het Puntersbosje, zou de gemeente contact opnemen met Groener Mildam zodra er plannen zijn voor de kap van bomen in dit bosje.

De gemeente wil graag komende winter en vóór de herbestrating volgend jaar een aantal overhangende bomen aan de rand van het bosje, die een gevaar voor de huizen kunnen gaan vormen, kappen.

Overleg gemeente – vertegenwoordiging omwonenden
Daarop is door Groener Mildam een bijeenkomst op locatie georganiseerd op woensdagochtend 5 december voor overleg tussen Hanneke Huisman en Hendrik Kromkamp van de gemeente Heerenveen en enkele omwonenden over welke bomen gekapt mogen worden en welke niet.

Gele stip
Men was het vrij snel met elkaar eens en in een rondgang om het bosje zijn een aantal bomen gemerkt met een gele stip. Deze bomen zullen komende winter gekapt gaan worden.

Yvonne Meesters, Groener Mildam


Bekijk of download de bijlage:

Reacties

Nog geen reactie geplaatst