Het ontwikkelen van een samenwerkingsvorm voor de sportverenigingen in de gemeente Heerenveen

Het geven van gevraagd en ongevraagd advies voor het sportbeleid van de gemeente Heerenveen, het behartigen van de algemene sportbelangen voor de sportverenigingen, het ondersteunen van en adviseren aan de sportverenigingen over allerlei sportaangelegenheden


Reacties

Nog geen reactie geplaatst