BUITENgewoon De Greiden

Gepubliceerd: 1 maart 2017 10:46

Gemeente Heerenveen gaat een BUITENgewoon experiment aan. In de Heerenveense wijk De Greiden zijn de bewoners binnenkort zelf aan zet.
Want niet de gemeente Heerenveen gaat de plannen maken om daar de openbare ruimte aan te pakken, maar de inwoners zelf. Op zaterdag 4 maart
start het experiment BUITENgewoon De Greiden met een aftrap midden in de wijk.

Inwoners hebben vaak goede ideeën voor hun buurt en straat. Bij dit experiment laat de gemeente de standaard werkwijze los en krijgen inwoners de ruimte. Gezamenlijk maken ze
een plan maken voor de openbare ruimte in hun wijk. Bij dit project worden inwoners ondersteund om zelf hun ideeën tot leven te laten komen.

Feestelijke aftrap
Het project begint tijdens de Kick-off BUITENgewoon De Greiden op 4 maart. Op het plein bij het winkelcentrum zijn wijkbewoners van 13.00 tot 16.00 uur van harte welkom
om te komen praten over hun ideeën voor in hun omgeving.

Samenstelling bewonersforum door loting
Na het startmoment wordt er een bewonersforum opgericht. Uit alle wijkbewoners van 18 jaar en ouder worden 25 mensen geloot. Ze krijgen op 18 maart bezoek van
wethouder Jelle Zoetendal om ze hiervoor uit te nodigen. Tot de zomervakantie komen zij samen in een aantal bijeenkomsten en zijn ze te vinden in de wijk om naar de
wijkbewoners te luisteren. De gemeente Heerenveen begeleidt het proces.

In gesprek en informatie delen op maakhet.nl
Maakhet.nl is het platform waar inwoners in gesprek gaan met andere buurtbewoners of dorpsgenoten. Dat geldt ook voor het experiment BUITENgewoon De Greiden. Op dit platform kan het forum, maar ook iedereen die interesse heeft meepraten. Op een eenvoudige manier kan informatie gedeeld worden.

Alle nieuws over het experiment is ook te volgen via de Facebook-pagina Buitengewoon De Greiden.