Duurzaam Akkrum Nes

Gepubliceerd: 8 november 2017 10:38

In Akkrum en Nes hebben de vrijwilligers Jan Atema, Joop Andreae, Klaas Rozema, Piet Dijkstra en Harry Haitsma in 2014 een eigen energiecoöperatie opgericht: Duurzaam Akkrum Nes (DAN). Hun doel? Dat inwoners bedrijven en organisaties in hun dorp actief bezig gaan met energiebesparing en het produceren van duurzame energie. Een mooi Maak Het!-initiatief waarmee ze een bijdrage willen leveren aan een betere wereld.

“We dogge dit foar de mienskip”
Een energieneutraal dorp, dat hebben de vrijwilligers achter DAN voor ogen. Ze realiseren zich dat het een stip aan de horizon is, maar dat maakt hen niet minder enthousiast. Piet Dijkstra en Harry Haitsma vertellen: “Energiebesparing is een moeilijk onderwerp. Voor veel mensen is het nog wat zweverig en wij proberen het te laten landen.” Concreet betekent dit dat DAN wederverkoper is van groene energie van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Per aangebrachte klant krijgen ze jaarlijks 75 euro. “Dat geld gaat naar de leefbaarheid en het verduurzamen van het dorp. Naar het realiseren van een zonneweide bijvoorbeeld.”

De drijfveer van beide heren komt voort uit hun groene hart
En omdat ze allebei echte ‘doarpsmannen’ zijn. Ze zijn actief in het verenigingsleven en plaatselijk belang. Toen het plaatselijk belang hen benaderde om een energiecoöperatie op te richten zagen ze dat echt zitten. Harry: “We dogge dit foar de mienskip, maar de wereld is groter dan dat. En juist zo kunnen we helpen om die beter te maken.”

Over de samenwerking met de gemeente Heerenveen zijn ze tevreden
Woorden als ‘slagvaardig’, ‘alert’ en ‘de juiste mensen op de juiste plek’ vliegen over tafel. Harry: ‘We werken goed samen met de gemeente. Onze contactpersoon luistert goed naar ons, wil overal bij zijn en is praktisch ingesteld. Daar hebben we wat aan.”

Meer weten? Kijk dan op: www.duurzaamakkrumnes.nl