Subsidie voor Maak het! initiatieven

Gepubliceerd: 29 maart 2018 07:51

Heb jij als inwoner of groep inwoners een initiatief dat uw woon- en leefomgeving beter, mooier en nog leuker maakt? Dan kun je misschien gebruiken maken van een subsidie.

Het gaat om een eenmalige subsidie, alleen voor inwoners, scholen, stichtingen, verenigingen of instellingen uit de gemeente Heerenveen. De gemeente toetst of jouw initiatief in aanmerking komt voor een mogelijke bijdrage. Het gaat om activiteiten die de leefbaarheid en participatie in een wijk of dorp bevorderen. Of bijdragen aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte of juist aan de sociale cohesie. In sommige gevallen kan het ook gaan om de vrijwillige ondersteuning van inwoners met een ondersteuningsbehoefte.

Wil jij weten of jouw activiteit hiervoor in aanmerking komt of ben je op zoek naar extra informatie? Kijk dan op: www.heerenveen.nl/maak-het/subsidie-maak-het of neem contact op met Janny van de Belt via 14 0513.