Privacyverklaring

Maakhet.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Maakhet.nl verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en dit in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. In deze privacyverklaring geven we u informatie hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we deze gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld rondom inzage en correctie en het indienen van klachten. Daarnaast leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens beveiligen.

Persoonsgegevens

Om ideeën te kunnen delen of mee te praten op maakhet.nl heeft u een account nodig. Voor het aanmaken van een account op maakhet.nl hebben wij gegevens van u nodig. Maakthet.nl verwerkt van u de volgende persoonsgegevens:

Verplicht

  • E-mailadres

Indien door u in uw profiel ingevuld

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Straatnaam
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats

Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de websitebeheerder en worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derde partijen.

Bewaartermijn en rechten

Zolang u een account heeft op onze website zullen uw gegevens worden bewaard. Dit is nodig voor het goed laten werken van de website.

Uw gegevens zijn door maakhet.nl vastgelegd op basis van toestemming. U kunt uw gegevens altijd zelf aanpassen in uw account. Verwijderen van bepaalde gegevens kunt u ook zelf regelen in uw account. Wilt u de toestemming helemaal intrekken, dan zal uw account worden verwijderd. Berichten en reacties die door u geplaatst zijn, worden dan allemaal verwijderd en u kunt niet meer inloggen op onze website. Om uw account geheel te laten verwijderen, kunt contact opnemen met website@heerenveen.nl.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen neemt maakhet.nl passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen:

  • We bekijken wie vanuit zijn functie toegang tot bepaalde gegevens mag hebben. Wie dit niet nodig heeft voor zijn functie, krijgt geen toegang.
  • De website is versleuteld via een SSL certificaat, ook de online formulieren zijn versleuteld met een certificaat.
  • De website wordt met regelmaat geupdatet om beveiligingslekken te voorkomen.

Ondanks dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze passend beveiligd hebben, kan het voorkomen dat er gegevens gelekt worden. Bijvoorbeeld door een hack van een systeem. Dit wordt ook wel een datalek genoemd. Als u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dan kunt u contact opnemen met privacy@heerenveen.nl. We doen ons best om de gevolgen te beperken en doen onderzoek naar het datalek.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Maakhet.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we na uw toestemming cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website hierop kunnen aanpassen en verbeteren.

Op onze cookiepagina vind u een overzicht van de cookies die wij plaatsen en uw huidige toestemmingsinstellingen. Deze instellingen kunt u op ieder gewenst moment aanpassen door te klikken op ‘verander uw toestemming’.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.